logo

Termeni si conditii de utilizare

01

INTRODUCERE

Acesti TERMENI si CONDITII se aplica sistemului Whistleblower (whistleblow.ro), operat de DOTCOM IT PRO SRL cu sediul in Str. Drumul Opalului Nr 1-43, Bl Paun, Sc D, Ap 2. Adresa de corespondenta: Str.Barbu Vacarescu Nr 129, Demisol, Sector 2, Bucuresti - Telefon 0746305003, email office [at] whistleblow.ro denumit in continuare „Aplicatia”

Confirmarea comenzii împreună cu orice anexe și acești TERMENI ȘI CONDIȚII constituie acordul (denumit în continuare „Acordul”) între DOTCOM IT PRO SRL și Client. În cazul oricăror discrepanțe între confirmarea comenzii și acești TERMENI ȘI CONDIȚII, termenii de confirmare a comenzii vor avea prioritate.

În cazul în care un Client a încheiat un acord privind utilizarea Aplicatiei printr-un administrator partener, cu care suntem asociați prin intermediul Aplicatiei (denumit în continuare „Partenerul”), acești TERMENI ȘI CONDIȚII se vor aplica utilizării Aplicatiei, si de către Clienți, indiferent de acordul cu Partenerul.

02

LICENTA DE UTILIZARE A SISTEMULUI

Aplicatia este o soluție informatica de tip SaaS (Software as a Service) care permite unui avertizor să raporteze/avertizeze clientul cu privire la anumite situatii de integritate. DOTCOM IT PRO acordă Clientului dreptul de a utiliza Aplicatia pe baza acestor Termeni și condiții. Dreptul de utilizare este limitat la personalul Clientului și/sau la Partenerul acestuia. Altor utilizatori li se pot acorda drepturi de utilizare a Aplicatiei numai în baza unui acord scris între DOTCOM IT PRO și Client.

Dreptul de utilizare al Clientului este neexclusiv și limitat in timp.

În cazul în care i s-a oferit o perioadă de testare Clientului, dreptul Clientului de a utiliza Aplicatia este limitat la perioada de testare convenită, iar accesul Clientului la Aplicatie va fi blocat la expirarea perioadei de testare, cu excepția cazului în care se cumpara un abonament la Aplicatie în timpul perioadei de testare.

03

CERINTE TEHNICE

Sistemul este disponibil online și accesul la Aplicatie poate fi stabilit prin utilizarea majorității browserelor disponibile.

04

LIMITARI IN UTILIZARE

Toate drepturile acordate conform acestor Termeni și condiții sunt neexclusive și netransferabile. În consecință, dacă nu este permis în mod expres în acești Termeni și condiții, Clientul nu poate distribui, sublicenția, închiria, sub-închiria, împrumuta, revinde sau transfera dreptul său de utilizare a Aplicatiei, în totalitate sau în parte. În cazul în care Clientul face parte dintr-un grup de companii asociate, aceste companii asociate trebuie specificate în acordul dintre Client și DOTCOM IT PRO SRL, iar acești Termeni și condiții se vor aplica concomitent tuturor acestor companii. Companiile din grup sunt denumite în comun Clientul în acești Termeni și condiții.

Clientul va acționa, în orice moment, cu atenția cuvenită și în mod legal față de terți, în special prin respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și a altor drepturi ale terților și a vieții private a terților, abținându-se de la difuzarea informațiilor într-o manieră care este contrară legii, si este interzisa acordarea accesului neautorizat la Aplicatie.

Clientul poate utiliza Aplicatia numai în conformitate cu acești Termeni și condiții și, în special, Clientul nu poate face Reverse engineer, decompila sau dezasambla Aplicatia sau, nu poate încerca să facă acest lucru, să evite sa provoace orice limitări tehnice (DDos) ale Sistemului si sa respecte restricțiile din documentația Aplicatiei.

DOTCOM IT PRO SRL își rezervă dreptul de a verifica oricând eligibilitatea cu acesta clauza și de a suspenda accesul Clientului la Aplicatie dacă cerințele de eligibilitate nu sunt îndeplinite. DOTCOM IT PRO are, de asemenea, dreptul de a suspenda accesul Clientului la Aplicatie dacă Clientul nu își achită abonamentul după a treia notificare a plății întârziate.

05

MODIFICARI SI UPDATE-uRI

DOTCOM IT PRO poate modifica conținutul sau domeniul de aplicare al Aplicatiei. In situatia in care DOTCOM IT PRO dorește să implementeze modificări majore care ar putea duce la o modificare a procedurilor curente ale Clientului, vom informa Clientul despre această problemă cât mai curând posibil și cel putin cu o (1) lună înainte de implementarea acestor modificări. In acesta situatie, Clientul are dreptul de a rezilia abonamentul cu efect de la sfârșitul perioadei de preaviz de o (1) lună și de a primi inapoi o parte proporțională din taxa de licență plătită pentru utilizare pana la termenul contractual.

Clientul poate transmite solicitari de modificare a domeniului sau conținutului Aplicatiei. DOTCOM IT PRO SRL nu este, totuși, obligata să modifice Aplicatia pentru a satisface cerintele Clientului.

06

TERMENI DE PLATA

Clientul va plăti prețurile convenite stabilite în lista de prețuri a Aplicatiei pentru utilizare sau convenite într-un document contractual în vigoare. Prețurile pot fi ajustate anual în conformitate cu prețurile aplicabile, așa cum sunt stabilite în lista de prețuri a Aplicatiei. Ajustarea prețurilor nu poate, totuși, să depășească 30 la sută.

Plata se face pentru un o perioada contractuala de minim 12 luni. Plata pentru utilizarea Aplicatiei va fi facturată anual înainte de începerea unei noi perioade contractuale.

Plățile vor fi efectuate în cel mult 14 zile de la primirea de către Client a facturii de la DOTCOM IT PRO SRL, în cazul în care Clientul este facturat direct de DOTCOM IT PRO. În caz de întârziere a plății, DOTCOM IT PRO percepe dobândă pentru neplata la termen, la soldul datorat la momentul respectiv, la o rată de 1,5% la sută pe lună de la data scadenței. Dobânda va fi calculată în fiecare lună pe soldul datorat.

In cazul in care Clientul este facturat prin intermediul unui Partener, Partenerul stabilește termenii de plată pentru Client.

07

SUPORT

DOTCOM IT PRO oferă pe toata durata perioadei contractuale suport tehnic referitor la Aplicatie. Asistența poate fi furnizată prin e-mail sau telefon în timpul programului normal de lucru al DOTCOM IT PRO SRL. Cererile de suport vor fi tratate într-un termen rezonabil. Cu toate acestea, DOTCOM IT PRO nu garantează un anumit timp de răspuns. Orice acord specific privind timpul de răspuns trebuie făcut în scris și va fi anexat ca anexă la contract sau la acești termeni și condiții, în cazul în care acordul este încheiat cu Partenerul.

08

SERVICE LEVEL

DOTCOM IT PRO se străduiește ca sistemul să fie disponibil tot timpul. Cu toate acestea, Aplicatia poate fi indisponibila din cauza întreținerii preventive, corective sau adaptive sau a altor forme de servicii anunțate de DOTCOM IT PRO în prealabil și din cauza altor circumstanțe care nu pot fi controlate. DOTCOM IT PRO SRL se va strădui să notifice în prealabil Clientul cu privire la orice circumstanțe care pot afecta disponibilitatea Sistemului si a Aplicatiei Whistleblowing.

.

09

BACK UP

DOTCOM IT PRO face copii de rezervă ale datelor Clientului. Copia de rezervă va fi păstrată cu atenția cuvenită și în conformitate cu securitatea organizatorică și tehnică a  DOTCOM IT PRO, si vom păstra copia de rezervă cel puțin trei luni. Toate copiile datelor Clientului vor fi șterse în cel mult trei luni de la expirarea Termenului contractual.

10

PROPRIETATE INTELECTUALA

Dreptul Clientului de a utiliza Aplicatia, inclusiv documentele, imaginile, instrumentele, videoclipurile și ghidurile conținute în Aplicatie, este limitat la termenul contractual. DOTCOM IT PRO păstrează toate celelalte drepturi asupra Aplicatiei, inclusiv documentele, imaginile, instrumentele, videoclipurile și ghidurile conținute în Aplicatie, inclusiv drepturile de proprietate și drepturile de autor, cf art 14.

Datele Clientului sunt proprietatea Clientului, iar DOTCOM IT PRO nu are permisiunea de a copia sau șterge datele Clientului fără instrucțiuni din partea Clientului, cu exceptia situatiilor privind ștergerea și copierea de rezervă (back-up-urilor). DOTCOM IT PRO are, totuși, dreptul de a utiliza date anonimizate, inclusiv, dar fără a se limita la, numărul de cazuri, categoriile de cazuri și numărul de utilizatori din sistem, în scopuri statistice sau de cercetare pentru a îmbunătăți performanța Sistemului.

Clientul declară că are drepturi legale asupra tuturor datelor sale și asupra tuturor materialelor încărcate de către Client în Aplicatie (după caz) și că nicio dată a Clientului nu încalcă drepturile de proprietate ale terților.

 

11

DATELE PERSONALE

DOTCOM IT PRO prelucrează datele cu caracter personal în numele Clientului, iar Părțile au convenit asupra unui acord de prelucrare a datelor (DPA) referitoare la prelucrarea de către DOTCOM IT PRO a datelor cu caracter personal în numele Clientului. Părțile declara că DOTCOM IT PRO este „procesorul”, iar Clientul este „controlerul” în sensul legislației GDPR privind datele cu caracter personal. În cazul în care Clientul a încheiat un acord de prelucrare a datelor direct cu Partenerul, DOTCOM IT PRO va acționa ca sub-procesator pentru Partener.

DOTCOM IT PRO are dreptul la compensatie materiala, pe o perioada de timp, pentru asistența acordată Clientului în conformitate cu acordul de prelucrare a datelor, inclusiv, dar fără a se limita la, asistența în gestionarea drepturilor persoanelor vizate, notificând Autoritatea pentru Protecția Datelor și persoanele vizate, daca efectuează o evaluare a impactului asupra confidențialității datelor, un audit etc. cu condiția ca o astfel de asistență să fi fost solicitată de către Client. În cazul în care un Client a încheiat un acord privind utilizarea Aplicatiei prin intermediul unui Partener, o astfel de solicitare trebuie să treacă prin intermediul Partenerului și va fi facturată de Partener.

12

CONFIDENTIALITATEA

DOTCOM IT PRO trebuie să se asigure că toate informațiile primite de la Client sunt păstrate secrete, si sa garanteze confidentialitatea datelor.

13

GARANTII

Funcționalitatea Aplicatiei este descrisa în Art 1. DOTCOM IT PRO nu garantează că Aplicatia este lipsita de erori și funcționeaza fără întrerupere. Cu toate acestea, DOTCOM IT PRO va menține în functiune în mod continuu Aplicatia și va face tot posibilul pentru a remedia erorile într-un timp rezonabil.

Garanțiile sunt obligatorii pentru DOTCOM IT PRO numai dacă sunt acceptate în mod expres în scris.

14

DREPTURILE TERTILOR

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplicatiei, inclusiv documentele, imaginile, instrumentele, videoclipurile și ghidurile conținute în Aplicatie sunt deținute exclusiv de DOTCOM IT PRO, licențiatorii săi sau furnizorii săi.

DOTCOM IT PRO despăgubește Clientul împotriva oricărei revendicări a unei terțe părți avand la baza supozitia că Aplicatia, inclusiv documentele, imaginile, instrumentele, videoclipurile și ghidurile conținute în Aplicatie, încalcă drepturile terților. În cazul în care Clientul primește reclamații referitoare la utilizarea Aplicatiei și/sau a documentelor, imaginilor, instrumentelor, videoclipurilor și ghidurilor conținute în Aplicatie, Clientul va informa imediat în scris DOTCOM IT PRO despre existența și conținutul acestora. Trebuie sa lăsați soluționarea revendicării, inclusiv orice aranjamente făcute în acest sens, în întregime in sarcina DOTCOM IT PRO.

Clientul va colabora cu DOTCOM IT PRO în apărare și în orice negocieri de soluționare aferente, oferind DOTCOM OT PRO informații adecvate și orice asistență necesară pentru apărarea sau soluționarea respectivă. Clientul are dreptul la rambursarea costurilor legale în acest context. În cazul unei reclamații privind încălcarea dreptului comunitar, DOTCOM IT PRO va avea dreptul fie de a asigura Clientului dreptul de a utiliza în continuare Aplicatia, si de a pune capăt încălcării prin modificarea sau înlocuirea Aplicatia cu alt software, site-uri web, fișiere de date, design, documentație etc. care au, în esență, aceeași funcționalitate ca și materialul în litigiu, sau reziliază dreptul Clientului de a utiliza Aplicatia cu efect imediat, rambursând Clientului taxa de abonament plătită, deducând o sumă rezonabilă pentru valoarea utilizării Aplicatiei de către Client. Clientul nu are alte drepturi la compensații legate de încălcarea drepturilor terților.

15

RASPUNDERE

Răspunderea DOTCOM IT PRO este limitată la pierderile directe ale Clientului. Este exclusă răspunderea DOTCOM IT PRO pentru pierderi indirecte, pierderi consecutive, pierderi de profituri, economii pierdute, fond de comerț redus, pierderi din cauza întreruperii activității, pierderi ca urmare a pretențiilor clienților Clientului. Răspunderea DOTCOM IT PRO pentru distrugerea sau pierderea datelor este de asemenea exclusă.

Răspunderea DOTCOM IT PRO este limitată la o sumă egală cu taxa de abonament plătită pentru un an (fără TVA). Pentru a exista vreun drept la despăgubiri, Clientul trebuie să raporteze întotdeauna pierderea către DOTCOM IT PRO în scris, cât mai curând posibil și nu mai târziu de 3 luni de la producerea pierderii. Excluderile și limitările menționate in paragrafele de mai sus vor înceta să se aplice dacă, și în măsura, în care pierderea este rezultatul intenției sau imprudenței deliberate din partea DOTCOM IT PRO.

Relația „inter partes” dintre Client și Partenerul (partenerii) săi nu are nicio relevanță pentru DOTCOM IT PRO.

Limitele răspunderii DOTCOM IT PRO din această clauză 15, se vor aplica în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

16

TERMEN SI REZILIERE

Termenul contractul pentru abonament este de douăsprezece (12) luni (denumit în continuare „Termenul contractual”), calculat de la data semnarii contractului de către Clienți. Termenul contractual va fi reînnoit automat cu un nou Termen de 12 luni,  în fiecare an, cu excepția cazului în care este reziliat în prealabil fie de către Client, fie de către DOTCOM IT PRO, în conformitate cu clauza de mai jos.

Clientul își poate rezilia abonamentul și dreptul de utilizare a Aplicatiei cu o perioadă de preaviz de o lună până la sfârșitul unui Termen contractual. Notificarea de reziliere trebuie făcută în scris, si poate fi transmisa prin email sau alte mijloace de comunicare. DOTCOM IT PRO poate rezilia abonamentul Clientului și dreptul de utilizare a Aplicatiei cu o notificare de 2 luni până la sfârșitul unui Termen.

Orice parte are, de asemenea, dreptul de a rezilia contractul, dacă cealaltă parte se află într-o încălcare semnificativă a obligației sale conform acestor Termeni și condiții, cu excepția cazului în care o astfel de încălcare semnificativă a fost remediată de către cealaltă parte într-un termen de cel mult 30 de zile. Lipsa plății este considerată o încălcare semnificativa.

16

INCETAREA CONTRACTULUI

Clientul are dreptul de a primi datele sale într-un format media accesibil la expirarea Termenului sau la incetarea contractului. În plus, DOTCOM IT PRO este obligat să șteargă datele Clientului, inclusiv datele personale, nu mai târziu de trei (3) luni de la expirarea Termenului. DOTCOM IT PRO are, totuși, dreptul de a utiliza date anonimizate, inclusiv, dar fără a se limita la, numărul de cazuri, categoriile de cazuri și numărul de utilizatori din sistem, în scopuri statistice sau de cercetare pentru a îmbunătăți performanța Aplicatei.

Dacă Clientul are un Partener, expirarea dreptului Partenerului de utilizare a Aplicatiei nu va avea niciun efect asupra dreptului Clientului de utilizare a Sistemului, care va continua sub rezerva Termenilor și condițiilor stabilite în acordul de abonament dintre Client și DOTCOM IT PRO. Cu toate acestea, orice acord prin care Clientul va fi facturat de Partener va înceta la data expirării, iar facturile viitoare vor fi trimise direct de la DOTCOM IT PRO către clienți.

17

LEGEA APLICABILA

Acordul si acești Termeni și condiții sunt guvernate de legea din Romania.

Orice dispută care decurge din, sau în legătură cu Acordul si acești Termeni și condiții, inclusiv orice dispută cu privire la existența, valabilitatea sau încetarea acestuia, va fi soluționată de instanțele din Bucuresti, Romania.

Cu toate acestea, Partile declara ca vor incearca, in prealabil, sa rezolve orice dispută care decurge din, sau în legătură cu Acordul si acești Termeni și condiții, pe cale amiabila.

Copyright © 2022. DOTCOM IT PRO Toate drepturile rezervate.

Get Upto 40% OFF ON LAPTOPS

Limited Time Offer. Ends on 15th Jan 2022

SWIPEPAGES25%